Miło nam poinformować, że mamy potwierdzoną ciąże badaniem USG.

Małe bolończyki powinny przyjść na świat około 05 grudnia.

Nie przyjmujemy rezerwacji na ten miot - dopiero na mot letmi...

05.11.2020